1. Esterházy-kastély
  2. Kékfestő Múzeum
  3. Pápai Református Gyűjtemények
  4. Várkertfürdő

Kiállítások

Könyvtár

A könyvtári anyag a XVI. század óta létezik. A régi korokban főként adományok útján gyarapodott: a külföldi tanulmányútról hazatérő teológusok révén kerültek a gyűjteménybe értékes nyomtatványok. A XVIII. század végétől indult meg a tudatos könyvtárépítés, melynek eredményeképpen történelmi könyvtárrészünk ma közel 140 ezer kötet számlál. Felújított kutatótermünkben a tudományos kutatókat és a Teológiai Akadémia növendékeit fogadjuk. Ugyanakkor az állomány körültekintő gyarapításával és a technikai feltételek megteremtésével  igyekszünk megfelelni a mai olvasói igényeknek is. 40 férőhelyes, modern olvasóterem és több mint 25 ezer kötet áll szabadpolcon az olvasók rendelkezésére. A középiskolákban és felsőoktatási intézményekben tanulókat nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal várjuk.
Gyűjteményünk ritka kincseiből:
Legértékesebb az a 15. századi, kisméretű kódex, amely a német nyelv svájci dialektusában, gót betűkkel írt imádságokat és egyházi naptárt tartalmaz. Könyvtárunkba ifj. Pázmándy Dénes ajándékaként került.
Egyedülálló nyomtatványunk a Huszár Dávid által Pápán 1577-ben nyomtatott könyv, a Heidelbergi Káté első magyar fordítása.
Szintén egyedülálló darabja állományunknak Bornemisza Péter: Ördögi kisértetekrül című munkája, mely 1578-ban jelent meg. Ez a kötet azért különleges, mert ebben a formájában ez az egyetlen példány maradt fönn belőle.
Ugyancsak nagy becsben tartjuk az 1841-ben alakult Képzőtársaság ún. Érdemkönyvét, amely Petőfi Sándor és Jókai Mór, a magyar irodalom két legendás alakjának kézírását őrzi.
Kézirattárunk is számos értékes és egyedi munkát tartalmaz, például itt található XVIII. századi másolatban a kollégium 1585-ös törvénykönyve.