1. Esterházy-kastély
  2. Kékfestő Múzeum
  3. Pápai Református Gyűjtemények
  4. Várkertfürdő

Levéltár

Levéltár

A levéltár története egyidős az egyházkerület történetével. Kezdetben az egyházkerület jegyzőkönyveit és iratait a püspök, illetve a főjegyző őrizte, levéltári helyiség kialakítása csak akkor vált szükségessé, amikor az iratok száma megnőtt. Ez 1765-ben következett be, amikor az egyházkerület levéltári szekrény készítését határozta el, melyben az iratanyagot egyházmegyék szerint csoportosítva kellett tárolni. Ezzel párhuzamosan a pápai református kollégiumnak is megvolt már a saját levéltára. 1821-ben a főjegyzői levéltár rendezését határozták el.
A levéltár hosszú ideig nem rendelkezett állandó székhellyel, azonban 1872-től a főjegyzői, 1874-től az egyházkerületi iratanyagot is véglegesen Pápán őrizték. 1934-ben az archívum részére Pápán, az ókollégium udvarán új épületet emeltek, amelyben a teljes levéltári anyagot elhelyezték. 1969–2014 között a Csáky u. 17. szám alatt, az Ótemplom udvarán lévő épület, 2015-től a Református Teológiai Akadémia északi szárnyában kialakított új székház adott, illetve ad otthont a levéltárnak, amely az egyházközségek, esperességek, egyházkerület, a különböző egyházi intézmények, vezető tisztségviselők anyagát őrzi. A kutatókat korszerűn felszerelt kutatóterem, szakkönyvtár várja, tájékoztatásukat levéltári segédletek szolgálják.